Jezus bracht verdeeldheid

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Is Jezus verdeeldheid komen brengen? En was dat zijn bedoeling? We zouden dit uit het evangelie van vandaag kunnen afleiden. Als wij tenminste dit stuk oppervlakkig lezen. Maar bij nader toezien blijkt dat Jezus hier zijn hart lucht. Hij spreekt zich uit tegenover ons. Hij trekt conclusies uit de gebeurtenissen, zoals die zich rond zijn persoon en zijn ideaal afspelen. Hij merkt steeds duidelijker, dat wat Hij zegt, weerstanden oproept.

Hij had namelijk vanuit zijn ideaal van vrede en gerechtigheid gezegd dat sommige mensen wel tien procent gaven van hun inkomsten aan God maar dat zij zich niet bekommerden om rechtvaardigheid en liefde. Dat was tegen het zere been. Hij had tegen diezelfde mensen gezegd, dat zij altijd de eerste en voornaamste plaats opeisten, maar dat zij aan arme mensen vaak ondraaglijke lasten oplegden. Dat was ook tegen het zere been. Hij had gezegd, dat men wel mooie grafmonumenten oprichtte voor profeten, maar dat men in feite die profeten monddood, en zelfs dood had gemaakt. Dat was helemaal tegen het zere been. En nu merkt Jezus dat men Hem gaat haren. Hij voelt aan alle kanten: men wil Hem uit de weg ruimen. Jezus vindt dat allesbehalve plezierig, Hij vindt het zelfs beklemmend. Daarom zegt Hij: hoe beklemd voel Ik mij totdat het volbracht is, totdat het allemaal achter de rug is. Als Jezus alles wat er gebeurt rond zijn persoon en zijn ideaal op een rijtje zet, moet Hij wel rot de conclusie komen dat zijn boodschap, hoe vredelievend dan ook, verdeeldheid brengt. Zoals ook Ghandi rot die conclusie kwam, en Martin Luther King, en bisschop Romero.

Wat is dat toch vreemd bij mensen, dat zo dikwijls het goede weerstand oproept. Zou dat misschien komen omdat bepaalde mensen zich bedreigd voelen door Jezus? Bedreigd in hun positie, in hun aanzien, in hun macht? Als Jezus nu maar een gewone timmerman was gebleven, die netjes zijn kozijnen en deuren afleverde, dan was er niets aan de hand geweest. Maar nu zegt Hij: vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait. Als de toenmalige leiders van de joden dit hadden gezegd: dan was het goed geweest. Maar nu zegt die timmerman het, in hun plaats. En die plaats willen zij onder geen voorwaarde afstaan. En zij slepen een groot aantal mensen in hun kielzog mee. Vandaar dat Jezus moet constateren dat de vader komt te staan tegenover zijn zoon, dat er zelfs verdeeldheid ontstaat in een gezin.

Ook King wilde niets liever dan vrede. Hij heeft gevochten voor gelijkberechtiging van de zwarten, maar hij heeft gevochten principieel zonder geweld te gebruiken. Hij werd vermoord door tegenstanders, die zich door hem bedreigd voelden. Als King nu maar een gewone dominee was gebleven, die voor de zwarten preekte, dan was er niets aan de hand geweest. Maar hij heeft in zijn idealisme zijn stem verheven, en hij kreeg teveel volgelingen. Toen werd hij een bedreiging voor de mensen die de touwtjes in handen hadden.

Er dringt zich een vraag aan ons op: zijn wij kritisch genoeg om wat goed is ook als goed te zien, van wie het ook komt? En er dan ook achter te gaan staan?