11° Zondag C (2010)

 

"Welnu het zwaard zal nooit meer wijken van uw huis omdat gij mij, uw Heer, hebt geminacht en de vrouw van Uria de Hethiet tot vrouw hebt genomen." Toen zei David tot de profeet Nathan: "Ik heb tegen de Heer gezondigd." Nathan antwoordde: "Dan heeft de Heer u deze zonde vergeven: gij zult niet sterven." Een enkel woord van David, en alles was weer goed met zijn Heer. Toen ik dat las, dacht ik: God en een man, die hebben een relatie met elkaar. Die praten met elkaar op niveau. Maar een vrouw is een vorm van bezit voor de man, zoals je een mooi ding wilt hebben en het dan je eigendom noemt.
Een paar weken geleden hebben we weer mee moeten maken dat de Israelieten, uit de stam van David, hebben laten zien hoe fel en onbarmhartig zij kunnen zijn. Zij zijn niet de enigen. Maar in dat verdrag ken ik daarin iets terug van een relatie met iemand hebben of iemand als minderwaardige zien.
Zeker, de Joden hebben eeuwenlang kwade tijden gekend: in heel Europa waren zij in veel gevallen tweede soort. En tenslotte heeft Hitler hen naar zijn overtuiging als minderwaardigen grootscheeps en gruwelijk gedood. Helaas zijn geweld en vernietiging sindsdien bijna dagelijks nieuws gebleven in het Midden-Oosten, terwijl Europa eindelijk, voorzichtig en aarzelend, de weg tot vrede gevonden heeft, na eeuwen oorlog. In het middenoosten heb je nog sterke relaties en daarnaast minderwaardigen. "Welnu, het zwaard zal nooit meer wijken van uw huis omdat gij mij hebt geminacht en de vrouw van Uria de Hethiet tot vrouw hebt genomen." Het zwaard en de vrouw, hoeveel verhalen, hoeveel bloedige geschiedenissen de eeuwen door, hoeveel drama's op kleiner niveau, zijn niet een van beiden of allebei samen in alle tijden de oorsprong geweest van allerlei vormen van bloedvergieten.


In het evangelie neemt Jezus een positie in die een nieuwe wereld voorstaat. Een vrouw die als zondares bekend stond, schaamde zich niet om met Jezus om te gaan op een manier die ik liefde wil noemen. Jezus en zijzelf konden samen haar verleden vergeten en waren niet bang voor een relatie. Maar voor de Farizeeër bleef zij bezit van iemand, een ding. Hij bleef een man, zij een ding, zoals altijd. Verder horen we in het evangelie dat Jezus ook vrouwen had die hem samen met zijn vrienden vergezelden. Iets heel nieuws. De helft van de mensen zijn vrouwen. En wanneer beginnen zij eindelijk helemaal gelijken van mannen te worden, altijd en in alle opzichten? Zoals de vrouw die Jezus durfde te bezoeken? Dan zal de vrede die wij vijf en zestig jaar bij beetjes leren kennen, vrede worden die ook in alles voor mannen en vrouwen gaat gelden.
Uit een brief van Carla Leenders, die stage doet in Ghana: "Relaties zijn hier belangrijker dan je werk en veel Ghanezen besteden dan ook meer tijd aan het maken van praatjes en aan het bezoeken van mensen dan aan hun werk."
Dat is een model waar Jezus best over zal willen praten.