Gij kunt niet God en de mammon dienen

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Is het waar wat Jezus hier zegt? Dienen wij allemaal niet ergens de mammon en God? Kunnen de mensen zo eenvoudig in twee categorieën worden verdeeld: een groep mensen die God dient en een andere groep die de mammon dient? Ik denk dat de grens tussen het rijk van God en het rijk van de mammon dwars door het hart van ieder mens loopt, ook van iedere gelovige.

God dienen! Klinkt dat niet wat vreemd in onze tijd? Dienaren van God, dat zijn heiligen! Maar wij? Het komt zeker wat vreemd over. De oude formule: wij zijn op aarde om God te dienen, kan misschien opnieuw vertaald worden. Dan zou het zeker beter klinken: God dienen betekent: in je leven rekening houden met God, Hem de plaats geven die Hem toekomt... Natuurlijk mag je er niet zo maar op los leven en de godsdienst beleven zoals het het best voor je uitkomt.

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: "Je kunt niet de ‘mammon' dienen."? Jezus stelt geld en bezit voor als een persoon, als een god, die zich stelt tegenover de ware God. Aan een god offert de mens alles. Bij een god voelt de mens zijn leven veilig. Van een god verwacht de mens heil.

De ‘mammon dienen' wil zeggen: alle heil verwachten van geld en rijkdom, zichzelf verkopen aan het geld en van het geld alles verwachten! Bij zo'n mens is geld het enige wat telt in zijn leven. Welnu, zegt Jezus, God en de mammon zijn twee totaal van elkaar gescheiden werelden. Je kunt niet alle heil verwachten van God en tevens van de mammon. Er zijn mensen die de mammon als een god vereren. En toch denk ik, dat er ook in het leven van de meest radicale materialisten een moment komt, dat ze zich afvragen: waartoe dient dat allemaal? Wat zal het einde daarvan zijn? Eén zaak staat toch wel als een paal boven water: de mens die leeft voor het geld, lijdt onder het geld. In de mate dat geld zijn meester wordt, in die mate wordt hij zelf slaaf van het geld. De stof, de materie kan voor een mens onmogelijk de laatste zin van zijn bestaan zijn. Een mens is meer dan stof. De geest van de mens laat zich niet ten volle voeden door geld en bezit. Een mens die de mammon dient, weet dat instinctmatig en daarom is hij achterdochtig en angstig. Hij is onrustig, omdat hij elk ogenblik alles kan kwijtspelen.

Leggen we nu even de nadruk op ‘God dienen'. Hoe stelt Jezus dit dienen van God voor en wat moet er gebeuren als God het hoogtepunt van ons leven wordt? Jezus schildert dat in de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. Hij prijst die rentmeester niet om zijn schurkenstreken. Hij heeft zijn meester massaal bedrogen, en dat is zelfs nog niet genoeg. Om zeker te zijn van zijn toekomst, als hij straks zijn baantje kwijtspeelt, vervalst hij nog de rekeningen en kwitanties. Hij betrekt andere mensen in het bedrog, zodat ze moeten zwijgen, ja, hem zelfs dankbaar moeten zijn. Hij zal de bedelstaf niet ter hand moeten nemen. Dit bedrog keurt Jezus niet goed. Hij besluit alleen dat de kinderen van de duisternis spitsvondiger zijn dan de kinderen van het licht. Als christenen voor het goede evenveel overleg zouden gebruiken als deze mensen voor het boze, dan zou de wereld en de Kerk er heel anders uitzien. Als de christenen maar de helft van de tijd aan hun zaak zouden besteden, als ze maar de helft van het idealisme zouden bezitten van sommige andersdenkenden... dan... Maar met ‘als' en ‘dan' komen we er niet.

Laten we één ding doen: ons vandaag eens ernstig en oprecht bezinnen op de betekenis van het woord: "God dienen"! Ik wil met God te doen hebben; ik wil in de moeilijke situaties van mijn leven bij God te rade gaan, ik wil mij richten naar Zijn woord. Dan kan de Heer ons prijzen, omdat wij met overleg hebben gehandeld. Wij handelen met overleg als we niet doof zijn voor zijn uitnodiging, als we niet blind zijn voor zijn tekens, als we niet gevoelloos zijn voor zijn aansporingen, als we niet aarzelen bij een gewetensvolle beslissing, als we niet werkeloos blijven bij Gods werk in ons.