Op zoek naar wat verloren is! - Nationale ziekendag (2004)

Je kunt je wezenloos zoeken naar je bril, je huissleutels, naar die ene slipper die toch ergens moet zijn.

Je zoekt tot Sint Juttemis naar dat ene ontbrekende rekeningafschrift, terwijl je alle andere toch altijd keurig opruimt. Je zoekt naar dat ene bankstel, dat precies in je kamer past, de juiste kleur, het juiste formaat en ook nog voor de laagste prijs. Van winkel naar winkel van boulevard naar plein.

Je zoekt goede vrienden om echt mee te praten. Niet alleen gezellige mensen, maar mensen van wie je ook op aan kunt als het moeilijk is, als je ziek bent of wat ook.

Je bent op zoek naar mensen die soms ook serieus in het leven staan, die niet zomaar met alle winden meewaaien, maar die stevige fundamenten leggen in hun leven en iets willen betekenen voor anderen.

Je bent op zoek naar goede ziekenbezoeksters in de parochiegemeenschap, die het niet laten afweten, die na 10 keer naar iemand geluisterd hebben hun interesse bewaren. Op zoek ook naar aandachtige bezoeksters, die niet meteen met hun eigen verhaal komen, maar die bereid zijn mee te leven met anderen (gelukkig zijn er velen in onze gemeenschap te vinden. Ze zijn vandaag hier zelfs in de kerk en hebben deze viering voorbereid voor Nationale Ziekendag en doen nog veel en veel meer)

Je bent op zoek naar vrijwilligers voor je vereniging. Wie wil er nog tijd steken in de voetballende jeugd, in hockeyende en zwemmende kinderen. Je bent op zoek naar mensen om je eenzaamheid te verlichten. Iemand om mee te gaan fietsen. Zijn er mensen die je aardig genoeg vinden en de moeite waard?

Jezus vertelt van een herder, die op zoek was naar wat verloren ging. Op zoek naar het verloren schaap. Op zoek naar de zondaar want die heeft net aandacht nodig. Op zoek naar het kleine, naar het kwetsbare. Op zoek naar de zieke en één dag voor hen in het jaar is toch veel te weinig om ze echt te vinden. Jezus spreekt over een herder en zegt: God is die herder, die op zoek is naar zijn schapen, naar zijn mensen. En Jezus geeft ons dezelfde zoekopdracht. Doe net als die herder. Probeer op God te lijken. Ga in je leven op zoek, niet eens naar fortuin of het grote geluk. Ga naar het kleine het kwetsbare, de zieke en doe het niet om te laten zien hoe sociaal je bent of hoe goed je bent voor een ander, maar gewoon omdat je van andere mensen houdt, omdat het medemensen zijn, mensen net als jij: kinderen van dezelfde Vader.

Alleen ziekenbezoeksters van zonnebloem of van de parochie kunnen die opdracht niet aan. Het is een opdracht voor ons allemaal om herder of herderin te zijn en te worden, het kleine te eren en te waarderen en dan zegt Jezus, want over het kleine dat gekoesterd wordt, die ene zondaar die zich bekeert over hen is grote vreugde bij de engelen van God en aanvullend mogen we samen zeggen: bij de engelen in de wereld, want door al dat gezoek naar het goede, naar het verlorene naar het kwetsbare, mag je zelf ook zeker wat gelukkiger worden. Amen.