Oproep (2012)

Het zou gebeurd kunnen zijn tijdens de nieuwe kabinetsperiode onder leiding van premier Rutte, toen er ene aartsbisschop Eijk in Nederland en een bisschop Hurkmans in Den Bosch en een pastoor in Best voor de Antoniusparochie was.

Wat er toen gebeurd is? Wel er is toen een man -of was het een vrouw- opgestaan die vrede en gerechtigheid voor eenieder heeft aangekondigd. Een merkwaardig figuur en de aankondiging nog merkwaardiger:
"Heel de mensheid zal Gods redding zien"!

Het gebeurde dus toen de regeringsleiders en geestelijke leiders hun plaatsen redelijk stevig hadden bezet: president, bisschoppen en pastoors waren bekend. Toen is die zonderling begeesterd geraakt en heeft goede toekomst aangekondigd. Dit goddelijk woord kwam niet over de president, niet over de pastoor, maar over iemand waarvan je het niet zo direct zou verwachten, noem het een erg gemiddelde burger.
Zou zo iemand dan een wezenlijke bijdrage aan het heil van deze wereld kunnen geven met zo'n oproep?

Moet dan het initiatief, de nieuwe visie niet van de leiders komen? Blijkbaar niet, nu niet, net zo min als in vroeger tijden. En het antwoord op die oproep moet weer van eenzelfde soort mensen komen; noem het gewone, gemiddelde mensen.

We kunnen het er nog eens op na lezen: Hij kwam uit de woestijn, niet uit de tempel en niet van regeringswege en hij/zij trad op in de Jordaanstreek, in zijn eigen buurt, thuis, op het werk, op school en overal waar je in het dagelijks leven mensen tegenkomt.
Eertijds ene Johannes die een doopsel van bekering begon te preken. Dus niet het doopsel omdat het zo leuk is voor de foto's of omdat de tante het zo graag zou zien. Nee, er wordt een echte keuze gemaakt voor een geheel nieuwe levenswijze. Je moet maar durven als gewone mens om de kronkelpaden waarmee we zo vertrouwd zijn, te verlaten. Je gaat toch niet zo maar recht naar iemand toe: je zegt dat je wel eens langs zult komen en je blijft thuis. Je vraagt toch niet recht toe, recht aan, hoe iemand het maakt, dat vraag je liever aan de buren. "Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht", horen we zeggen.

Gods wegen zijn recht: hulp, of die nu is voor je buurman of voor een of andere vluchteling, dat gaat zonder kapsones, zonder veel gepraat, het moet gewoon gebeuren.

Gods wegen zijn recht: belangstelling voor de ander bestaat niet in het bestuderen van zijn of haar geval, maar komt recht uit het hart.

Mensen ontmoeten gaat beter in een gesprek dan langs de omweg van een vergadering.

Als je iets tegen de ander hebt wordt het in een open gesprek uitgepraat.

Gods wegen zijn voetpaden en dus worden we gevraagd achter onze ruiten vandaan te komen, vanachter de ruit van ons huis, de ruit van onze auto, van ons TV-scherm naar levende mensen.

Als al die barrières tussen mensen zijn opgeruimd, alleen daartussen past God.

Als we zorgen dat alle isolatie tussen mensen is weggenomen, dan kan zijn vonk overslaan en dan zal zoals we horen aanzeggen: "Dan zal heel de aarde Gods redding zien".

Wat we lazen leek even over het verleden te gaan, maar het gaat over het heden.

Gods redding zal als een ster opgaan over de mensheid.
En wie zal daar dan voor zorgen?
Geen regering of geestelijke leiders, vroeger ook al niet.
Zowel de oproep als het antwoord zal van gewone mensen moeten komen.

De oproep om rechte wegen te gaan is gericht aan degene die zeggen durft: "ík zal ervoor zorgen".