Sta dan op, recht en fier... (2009)

De advent komt er aan! De eerste zondag begint met het verhaal  over
het einde van de wereld.
Merkwaardig...De liturgie verbindt Jezus' eerste komst  met zijn
laatste. Schrikwekkende gebeurtenissen, geweldige tekenen aan de hemel. Is het de bedoeling ons de daver op het lijf te jagen? Neen. "Als dat gebeurt, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij". Zorg dat je geest niet versuft raakt door een roes van bedwelming en de zorgen van het leven. Grote zorgen kunnen ons versuffen en ons terug doen trekken in een eigen kleine
wereld zonder vergezicht, zonder perspectief  op wat anderen en God voor ons willen betekenen. En die roes van bedwelming: mensen ten prooi aan een schijnwereld. Hun mogelijkheden om de diepere waarden van het leven op het spoor te komen worden uitgeschakeld.
Ze worden blind voor God die ons in het gewone leven van elke dag nabij
wil zijn. "Wees op je hoede", zegt het evangelie, "laat je niet vangen!"
Tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst laat Jezus zich op vele
wijzen vinden. Hij komt tot ons in het evangeliewoord, in het breken en delen van het brood. Hij komt tot ons in het gebed.
Hij komt tot ons in  de kleinen en de zwakken met wie Hij  zich
vereenzelvigt. Vandaar opnieuw de actie Welzijnszorg tegen de armoede in onze eigen omgeving. God komt in de kracht van zijn Geest  die ons bezielt en leidt. Hij spreekt tot ons in herders en profeten. Hij komt tot ons in duizend, duizend dingen. Wees dus waakzaam, blijf de wacht houden, geef
het niet op! Houd het licht brandend!

Van harte een waakzame adventstijd toegewenst!