3de zondag vd vasten (B) Gezinsmisviering 2012

3de zondag vd vasten (B) Gezinsmisviering 2012

Thema “(Huis-)regels”

BEGROETING

WELKOMSTWOORD

kind: Als iedereen maar doet wat hem goeddunkt … dan wordt het een janboel. Als iedereen altijd maar aan het woord wil zijn … dan is het nergens meer stil. Als iedereen overal zijn eigen ‘ding’ wil doen … dan wordt iedereen erg eenzaam. Wanneer wij samen Christen willen zijn … dan willen wij naar elkaar luisteren en rekening houden met elkaar. En wanneer wij samen willen komen in het Huis van de Heer … dan willen wij naar Hem luisteren en Zijn regels accepteren.

EERSTE LEZING (Ex., 20, 1-3. 7-8. 12-17)

kind: In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen.
“Ik ben de Heer uw God die U heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; want de Heer laat hen die Zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
Denk aan de Sabbat: die moet heilig voor u zijn. Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.”
Tot zo ver deze lezing.
Al.: Wij danken God.

EVANGELIE (Johannes 2, 13-25)

PREEK

VOORBEDEN

Pr.: Bidden wij tot God, die ons altijd nabij wil zijn.:

kind: Voor alle priesters en gelovigen, dat zij beseffen dat de Kerk een huis van de Heer is, waar God zelf aanwezig is; dat het een ruimte is voor stilte en gebed, met respect voor God en voor elkaar. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

kind: Voor ons allemaal hier aanwezig; dat wij beseffen dat de Kerk ook gevormd wordt door alle Christenen die samen hun geloof vieren. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

kind: Voor mensen die verblind zijn door eigen-wijsheid of eigendunk; dat zij hun verharde hart openen voor de liefde die God in ieder van ons heeft gelegd. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
kind: Voor mensen die regels ervaren als een beperking van hun leven; dat zij mogen inzien dat echte vrijheid zit in het loskomen van egoïsme, geldzucht en materialisme. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

kind: Voor de zieken; dat zij niet verbitterd worden, maar hun lijden in Gods handen durven leggen. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

kind: Dat wij nooit vergeten dat God ons met vreugde in Zijn Huis wil ontvangen en op ons wacht. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Pr.: Voor … (misintenties …)
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

SLOTGEDACHTE

kind: Overal zijn regels; vaak vind ik ze niet leuk of maar lastig. Dan denk ik: “Waarom zo moeilijk doen?” Maar dan vergeet ik dat regels mij willen helpen.
Regels helpen mij een spel goed en plezierig te kunnen spelen en misschien wel te winnen.
Regels helpen mij veilig door het drukke verkeer, zodat ik zonder schrammen en deuken thuis kan komen.
Regels helpen mij op school, zodat iedereen weet wat van hem gevraagd wordt.
Regels helpen mij op weg naar volwassenheid, als mama en papa mij in liefde zeggen dat iets niet goed is, of anders moet.
Regels helpen mij ook in de kerk. Zij leren mij beseffen dat ik bij God zelf op bezoek ben: in Zijn Huis! Ze helpen mij ervoor te zorgen dat het rustig wordt in mijn hoofd en in mijn hart. Zo kan ik horen wat Jezus mij zeggen wil. Dan voel ik dat Hij van mij houdt en altijd naast me staat om te helpen als het moeilijk is. Dan weet ik dat ik eens voor altijd gelukkig en in Zijn Liefde geborgen mag zijn.

ZEGEN EN WEGZENDING