Vijfde zondag van de vasten (2009)

Het wil er bij mij niet in, dat God de kruisdood van Jezus gewild heeft. Kan het dat God de dood van Jezus zou gewild hebben om de mensen van de erfzonde te bevrijden?

Ik kan niet geloven dat God dat gewild heeft en dat Jezus de kruisdood heeft willen sterven om ons te redden. Ik heb zo een beetje de indruk dat we nog altijd met een heidens beeld van God in ons hoofd zitten.

Wat God van Jezus wilde was: dat Hij het beeld zou zijn van Gods liefde voor de mensen. En wat deed Jezus: Hij was zijn tijd een paar honderd jaren vooruit. Hij nam het op voor de zwakken en was tegen hen die de armen arm houden. Hij was uitgesproken tegen hen die met hun macht of hun geroddel de zogenaamde zondaars uitsluiten, en hij was tegen hen die met hun hoogmoed en eigenwaan de ander waardeloos vinden.

Ik gebruik het woord niet graag, maar vind toch wel dat Jezus een revolutionair is: iemand die op krachtige wijze waarden omkeerde. Herinner u het Magnificat: geringen verheft Hij en machtigen stoot Hij van hun troon.

Voor een hele categorie van mensen was dat onaanvaardbaar. Ze voelden zich zonder enige twijfel bedreigd.

Daarom werd Jezus aan de kant gezet. Er zijn mensen die hem navolgen en die hetzelfde lot ondergaan. Bisschop Romero had zeker nog graag langer geleefd. Hij werd vermoord. Hetzelfde zou men kunnen zeggen van dominee Martin Luther King en vroeger Dietrich Bonhoeffer. Zij werden aan de kant gezet niet omdat God dat wilde, maar omdat hun manier van leven een aanklacht was tegen diegenen die geen eerbied hadden voor de mensen, de gewone mensen zoals gij en ik.

Jezus heeft zijn dood niet gewild. Hij was er zelfs bang voor, heel erg bang in de hof van Olijven. Hij zweette water en bloed, staat er geschreven. Hij heeft een echte doodstrijd gekend.

En toch ontvlucht Hij het lijden niet. Hij had zich kunnen verbergen of Jeruzalem verlaten. Neen. Hij blijft zijn leerlingen bemoedigen door o.a. te zeggen: 'Als de graankorrel niet sterft, brengt hij geen vrucht voort'.
Dat is een beeld uit de natuur. Geen po√ętische ontboezeming die past bij het eerste lentegroen dat uit de grond ontspruit.

Jezus zou door een stikdonkere tunnel moeten gaan; Hij zou een verschrikkelijke doodsstrijd meemaken, en die man zegt: "als de graankorrel niet sterft brengt hij geen vrucht voort, maar als hij valt en sterft brengt hij veel vruchten voort." De getuigenis van zo iemand is adembenemend.

Velen hebben Jezus gevolgd, en hebben lijden en dood niet ontvlucht als het erop aan kwam te getuigen van Gods liefde voor de mensen.

Ik las onlangs dat er in de hele wereldgeschiedenis nog nooit zoveel martelaren geweest zijn als in de twintigste eeuw. Niet omdat die mensen de grote held wilden uithangen. Zij zochten niet de dood. Maar ze wilden trouw blijven aan de Blijde Boodschap van Jezus Christus. En die boodschap is: God is liefde. Om daarvan te getuigen willen velen door het vuur gaan.

Inspiratie gevonden bij Paul Chapel.