24e zondag door het jaar

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 362 niet laden

"Pas op, 's avonds niet te rap opendoen" zegt men tegen de mensen van de derde leeftijd.

Je kunt niet gelijk wie en gelijk wanneer, zo maar binnenlaten.

De tijd dat men te pas en te onpas kon binnenvallen langs de achterdeur is voorbij. Mensen zijn voorzichtig, ja wantrouwig geworden.

 

Niet alleen voor het binnenlaten in huis, meer wantrouwig nog zijn we geworden om iemand binnen te laten in onze gedachtewereld. We zijn uitermate kritisch geworden.

We vragen ons voortdurend af: wat zit er achter? Wie heeft hier profijt bij? Waar zit de verborgen agenda? Of: Is men mij niet aan 't manipuleren? Wordt hier getrukeerd?

 

Dezelfde achterdocht, hetzelfde wantrouwen speelt mee ten overstaan van godsdienst en geloven. Vandaag stellen wij de vraag: "Christus, wie ben jij?" "Wat kom jij doen in mijn leven?"

 

Het evangelie van vandaag toont ons dat we kritisch mogen zijn. Hij heeft die vraag zelf uitgelokt: "en gij, wie zegt gij dat ik ben." Vragen en doordenken wie hij in wezen is, is niet alleen toegelaten, het is een plicht.

 

Het gaat hier niet over de historische vraagstelling, ook niet over een theologisch probleem. Het is de vraag: "Als ik mij tot u bekeer, waar kom ik dan uit?"

 

Misschien was het dit wat Petrus bezighield en waarover hij met Jezus eens serieus wilde klappen. Wat zijn verwachtingen waren, kunnen we alleen maar vermoeden. Maar feit is dat Jezus hem met een krachtwoord tot de orde riep en hem elke illusie heeft afgenomen.

 

Neen, Jezus is niet een persoonlijke omnium verzekering tegen alle risico's, Hij beschermt ons niet tegen ziekte, tegenslag en ongeluk. Hij levert ons geen enkel persoonlijk voordeel op in materiële zin. Hij maakt ons het leven niet gemakkelijker, niet comfortabeler. Misschien wel integendeel.

 

Maar wat is Hij dan wel?

Wat Christus in ons leven komt doen, ligt op het vlak van de relatie. Het heeft iets met liefde te maken. Zich tot Christus bekeren, is nooit meer alleen zijn: geen verloren stofje in de kosmos, geen vergissing in de evolutie, maar een mensenkind, dat met liefde gedragen wordt naar de voltooiing.

 

Dat besef, zich verbonden te weten met God die liefde is, is sterker dan het lijden en sterker dan de dood.

Christus in je leven binnenlaten is anders leven in de diepste betekenis van het woord, is herleven: in Jezus verbonden met God die liefde is en nog meer verbonden met je medemensen, dienstbaar en trouw.