Goede Vrijdag (2014)

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties viel afgelopen dinsdag een diepe stilte. Aan de ambassadeurs werd een reeks foto’s getoond van slachtoffers van de Syrische burgeroorlog. Ik zal u en mijzelf een beschrijving van wat er op die foto's te zien is besparen. Zo'n beschrijving is al érg, laat staan dus het zien van de foto's in kwestie zélf. De Amerikaanse ambassadeur, Power, zei na afloop: „Niemand die deze beelden heeft gezien zal ooit nog dezelfde zijn...”[2]

De hel van Syrië. De hel ín Syrië en in andere landen, in gevangenissen, in huizen, in geesten en harten van mensen.

Hoe kan een mens leven in een hel?

Op deze middag, in deze viering krijgen wij op die vraag het antwoord.

Want hier en nu gaat het over Jezus die werd gekruisigd.

Ook die kruisiging en de omstandigheden waarin die plaatsvond waren een hel.

Maar wij mogen geloven: Jezus, tussen zijn oren en in zijn hart was God. Jezus was met Zijn God, Zijn Vader geheel vergroeid en van Hem niet te scheiden, niet los te maken - ook niet toen Hij in de hel belandde .

In Jezus, in wie Hij was, in wat Hij deed en zei; in Hem werd God zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Jezus gáf God. Juist in en door zijn kruisdood gáf Jezus God helemaal.

Zijn liefde, die van Jezus, die van God is sterker dan de dood. Niets of niemand kan die liefde stoppen. Daarom noemen wij deze vrijdag "goed": Goede Vrijdag - bron van hoop en licht voor mensen in het donker, in hopeloze omstandigheden, in Syrië en overal.

In Jezus, de Gekruisigde, is licht. Jezus kan de duisternis áán. Met Hém kun je de duisternis aan; de duisternis in eigen hart en geest en leven én een duisternis zoals die in Syrië.

Pater Frans van der Lugt S.J, die een jongen uit Amsterdam Oud-Zuid was, leerling van het Ignatius-college aan de Hobbemakade; pater Frans gaf zich als christen, als jezuïet en als priester helemaal voor de mensen in Syrië, christenen én moslims. Pater Frans liet zich met geen stok uit Syrië wegjagen. En maandag een week terug werd hij er op laffe wijze vermoord. Maar pater Frans heeft het laten zien: hóe een mens door, met en in Jezus kan leven en kan sterven. Ook zijn dood, die van pater Frans kunnen wij "goed" noemen op dezelfde manier waarop dat ook van Jezus' dood geldt: Beider dood is een bron van leven, van geloof, van moed, van kracht en van hoop voor ons allemaal. Moge deze viering van Jezus' kruisweg in die zin een rijke bron zijn.