Gedachtenis, gebeurtenis, belofte

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Ons samenkomen hier heeft, als het goed gebeurt, altijd een drievoudige inhoud. Er wordt een gedachtenis gehouden aan iets dat ooit gebeurd is. Dat is het eerste. En het tweede is: wat ooit gebeurd is, gebeurt nu weer, zij het niet bij iedereen in dezelfde mate. Het derde is: er wordt een garantie gegeven dat ooit in de toekomst die gebeurtenis grenzeloos en eeuwig zal zijn voor iedereen.

Vandaag wordt het pinksterfeest gevierd. Een gedachtenis van wat ooit gebeurd is. De leerlingen van Jezus krijgen ineens de Geest te pakken. Er gebeuren met hen ongelooflijke dingen. Hun angst maakt plaats voor een geweldig gevoel van bevrijding. Hun droefheid om het heengaan van Jezus wordt een vreugde omdat ze merken dat Hij leeft. De kerk wordt geboren. En het kenmerk van allen die de Geest ontvangen is: enthousiasme, blijheid, optimisme, liefde, vergevingsgezindheid, edelmoedigheid. Dat gebeuren wordt vandaag herdacht. We lazen erover in de lezingen.

Maar naast die gedachtenis is er ook vandaag en hier een gebeurtenis. Het wordt ons gezegd in een lied: ‘wat altijd is geweest, het waaien van de Geest gebeurt aan ons vandaag'. Dat is eigenlijk altijd het geval in onze liturgie. Steeds gebeurt opnieuw wat ooit gebeurd is. Niet bij iedereen in dezelfde mate. Maar bij iedereen in zekere mate. Je hoort dat soms van mensen: iedere keer ervaren mensen dat er tijdens de liturgie iets goeds met hen gebeurt, iets waarover gelezen is in de heilige Schrift. Mensen die er weer tegenop kunnen, mensen die ruzie bij gaan leggen, zieken die weer moed krijgen, mensen die down waren en het nu weer zien zitten. Ook vandaag kan dat gebeuren. Want wat we gedenken, gebeurt ook. De Geest daalt dit uur op ons neer. En die Geest brengt net als toen enthousiasme, blijheid, optimisme, liefde, vergevingsgezindheid, edelmoedigheid. Niet bij iedereen in dezelfde mate. De een staat er nu eenmaal meer voor open dan de ander, en de een heeft zich op dit gebeuren beter voorbereid dan de ander. Zeker is, dat de Geest van Jezus met ons bezig is, hoe dan ook.

Waar de Geest van Jezus heel actief is, daar is ook de geest van het kwaad actief. Onmiddellijk na het pinkstergebeuren brak er een vervolging los, en gingen er golven van haat op hol. Dat gebeurt ook vandaag. Mensen die bezield zijn door die Geest van Jezus weten dat. We hoeven alleen maar te denken aan wat er met bisschop Romero is gebeurd, en met zovele anderen. Mensen met een profetisch woord stuiten altijd op onverstand en onbegrip. We weten dat ook uit het leven van Jezus zelf. Zijn verkondiging riep bij velen weerstand op. Hij was te concreet, te eerlijk, te geïnspireerd. Waar zijn Geest actief is, is ook de geest van het kwaad actief. Dat was toen. Dat is nog. En dat zou ook nu kunnen gebeuren.

Maar - God zij dank - liturgie heeft nog een derde werkelijkheid. Er wordt - ook vandaag en hier - een garantie gegeven, een belofte, dat ooit de dag zal aanbreken dat iedereen zonder één uitzondering geïnspireerd zal worden door die Geest. De profeet Joël spreekt daarover als hij zegt: kinderen en grijsaards, slaven en slavinnen, allen zullen profeteren. En zo kijken we - hoe beroerd het nu soms ook is - vol vertrouwen naar de toekomst. Want ooit zal de dag aanbreken dat er een wereld zal zijn die alleen maar gevuld is met blijheid, liefde, optimisme, vergevingsgezindheid en edelmoedigheid.

Iedere liturgie die goed is, is dus een gedachtenis, een gebeurtenis en een belofte. Ook het pinksterfeest van vandaag. We herdenken wat ooit gebeurd is. Dat is één. Wij zullen vandaag die Geest ervaren. Dat is twee. En allen mogen hopen dat ooit de dag aanbreekt dat wij allen vervuld zullen zijn met één en dezelfde Geest. Dat is drie. En dan zal er alleen nog liefde zijn.