Pinksteren A

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Als iemand lange tijd de bezielende leider is geweest van een vereniging en zo iemand valt plotseling weg, loop je de kans dat zo'n club in elkaar zakt, helemaal uiteen valt.

Dat gevaar dreigde ook in de kring van Jezus' eerste leerlingen. Ze dreigden uiteen te vallen. Een klein groepje zat weggedoken en in elkaar gezakt, verdrietig om het verlies, uitgedoofd bijeen. Totdat zijn Geest, de heilige Geest, hen weer bezielde in de morgen van Pinksteren te Jeruzalem. Hij kwam in hun midden staan en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest. Als ge iemand zonden vergeeft dan zijn ze vergeven; doet ge dat niet dan zijn ze niet vergeven.

Zonde... een woord dat we heel vaak argeloos gebruiken. Zonde, zeggen we, dat die twee zo langs elkaar heen leven. Zonde, dat ze in dat gezin zo weinig opkomen voor elkaar. Zonde, dat in die vereniging de leden zo met elkaar overhoop liggen. Zonde, dat zovelen de kerk verlaten en op hun eentje gaan geloven.

Leerlingen van Jezus dienen bezield en aangestoken door zijn Geest die zonde weg te nemen en te vergeven. Wie het kwaad van de verdeeldheid bestrijdt, mensen verzoent met elkaar, die laat zien aangestoken te zijn door het vuur van Gods Geest.

Naast de zonde van verdeeldheid tussen mensen is er een ander kwaad dat huist in onszelf. Toen al, in de jonge kerk van de eerste christenen en nu in onze dagen binnen onze geloofs-gemeenschap. En dat kwaad heet: moedeloosheid, stilstand, luiheid, gemakzucht.

Leerlingen van Jezus dienen bezield en aangestoken door zijn geest op te staan uit een mentaliteit van ieder-voor-zich. We mogen niet uiteen vallen. We moeten elkaar helpen het geloof levend te houden. Niet als een doekje voor het bloeden, maar als een vuurtje dat brandt in onze harten.

Slechts voor een groep van begeesterde mensen liepen ze indertijd in Jeruzalem te hoop. En alleen een kerk van door de Geest verwarmde mensen heeft nog aantrekkingskracht en een boodschap voor een komende generatie.

En in zo'n door de Geest geïnspireerde kerk is plaats voor diverse mensen, ieder met zijn eigen gaven, zo laat Paulus ons vandaag weten. De Geest werkt in geleerde theologen, maar ook in gewone ongeletterde mensen; hij werkt in mensen met een rotsvast geloof, maar ook in zoekers. De Geest werkt in de profeten van onze dagen, maar ook in onopvallende hartverwar¬mende mensen. Hij is werkzaam in de leiding van de kerk, maar ook in het godsvolk, in mensen van hoog tot laag, volgzaam of kritisch. Niemand mag de Geest voor zichzelf opeisen. ‘Hij waait waar hij wil', zegt de Bijbel en hij werkt in allerlei mensen ieder met eigen gaven.

De Geest heet in het Latijn ‘spiritus', in het Grieks ‘pneuma' en in de taal van de Bijbel, het Hebreeuws, ‘ruach' en al die woorden betekenen eigenlijk ‘adem'.

Als je dat weet kun je eigenlijk zeggen: De Geest werkt waar mensen een verademing zijn voor elkaar. En de vraag die Pinksteren aan ons stelt is: ben ik een mens waarbij een ander op adem kan komen.

Ik ken er een heleboel: mensen, gelovigen, die een verademing zijn. Ik ken ze, maar het zijn er nog lang niet genoeg en dus blijven we bidden: ‘Kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde'.