mat 28,16-20 Ik ben met jullie, alle dagen

Matheus 28:16-20 : Ik ben met jullie, alle dagen

 

16.De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht,

17. en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.

18. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

20. en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Wij staan even stil bij vers 20.

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Zijn we ons hier bewust van wat Jezus ons belooft wanneer we in hem geloven?

Ik herinner me nog het kader met het oog van God, getekend in de driehoek: ‘God ziet U’

stond er geschreven’.Je vond het vroeger in de huiskamer, nu  in de antiekwinkels. Dan volgde: ‘hier vloekt men niet. Het was in die tijd een traditie om God af te schilderen als een controlerende en berispende God. Sommige mensen houden zich ook nu nog vast aan dat beeld uit de kindertijd en dat bewijst dat we niet erg gegroeid zijn in onze verbondenheid met God. Beter zouden we nu een driehoek zien met: ‘God ziet u …… graag’.

Jezus zegt ons hier in de tekst van het evangelie:‘ ik ben met u’, omdat hij bezorgd is om ons, Hij wil ons helpen, ons beschermen. Hij heeft ons lief.

God is overal en altijd. Hij keert zich nooit van ons af wanneer we in Hem geloven.

 

Als we echt zouden weten en geloven dat God altijd bij ons is, hoe zouden wij ons dan  voelen? Blij, angstig, nerveus of misschien veilig?

Het is heel belangrijk dat we een juist beeld van God hebben omdat dit beeld ons denken, ons voelen en handelen bepaalt.

Laat ons vandaag diep geloven dat we een God aanbidden die ons intens lief heeft en daarom overal en altijd aanwezig is. Hij wil bij ons zijn om ons vast te houden zoals wij onze kinderen ook willen beschermen en vast houden. Laat ons deze dag doorbrengen in de bewustwording van de constante liefhebbende aanwezigheid van die ene, die het meest van ons houdt. Hou dit voor ogen zegt Jezus: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

We lezen nog even: Psalm 139:7-12 om de aanwezigheid van God diep tot ons te laten doordringen.

 

U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?

Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

ook daar zou Uw hand mij leiden en zou Uw rechterhand mij vasthouden.

 

Iedereen heeft het tegenwoordig over de mindfulness training. Men leert er om een zachtmoedige relatie aan te gaan met wat er zich nu aanbiedt, dit wil zeggen op dat nu moment, in die situatie. Door het bewust worden en loslaten van ‘automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken.

Wel, laat ons vandaag de waarheid accepteren dat God bij ons aanwezig is. Zo kunnen we een zachtmoedige relatie aan gaan op elk moment van de dag. Door het bewust worden van Gods aanwezigheid gaan we ‘automatismenloslaten en stoppen met oordelen. Met God kunnen we altijd, op elk moment en in elke situatie een innerlijke kalmte en rust bereiken. Maar vele mensen geloven dat niet of vergeten het.

Onze Vader biedt zich aan ons aan, waar we ons ook bevinden. Die aanwezigheid van God is een Bijbels gegeven dat niet gebaseerd is op onze gevoelens of fantasie. Laten we vandaag eenvoudig genieten van Zijn aanwezigheid. “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld zegt Jezus ons.”

Genieten van Gods aanwezigheid gaat niet vanzelf. We moeten geen speciale wereldlijke dingen verwachten. Geloven heeft ook niets met emoties te maken. Het is nodig dat we leren afstemmen op Zijn aanwezigheid. Hij is er altijd maar wij moeten onszelf trainen om dat steeds bewust te zijn.

Een goed begin is te vragen aan God ons te helpen op dat ‘nu ‘ moment wanneer we een  moeilijke opdracht moeten doen, een moeilijk vergadering, een belangrijke zakelijke beslissing, een dag waarop we steeds beschikbaar moeten zijn om een zieke te verzorgen, een dag waarop we zelf moeilijk kunnen aanvaarden dat het leven ons niet gemakkelijk valt.

Al komt God ons in een flitsgedachte in ons hoofd, die flitsgedachte van Zijn aanwezigheid is voldoende, van daaruit mogen we rekenen op de kracht van zijn Heilige Geest, we kunnen dan onmiddellijk doorwerken en doen wat we moeten doen. We zullen doen wat Hij wil. God is bij ons, Jezus beloofde het.

 

Laat ons samen bidden:

 

God wij vragen U: “ Stel ons in staat om vandaag aandacht te geven aan Uw aanwezigheid”

Wij vragen u dit met aandrang!

 

Heer,Wij willen hier bidden voor onszelf en voor onze vrienden.Wij weten dat u met uw liefde staat te wachten , maar  wij  vergeten  U soms.

Sommige mensen denken dat je hen helemaal vergeten bent, ze lijden al zolang en begrijpen niet waarom. . Geef hen vooral vandaag uw steun en raak hen zodat ze dichter bij u kunnen komen. Al zijn deze mensen niet gelovig of gelovigen die U wat vergeten zijn en zich vele vragen stellen. Laat hen voelen nadat ze uw woorden hier gehoord hebben dat u ook voor hen aanwezig zijt.

 

Heer, Geef ons de kracht U ook niet te vergeten op momenten van stress of kwaadheid en ontgoocheling. De kwaadheid verhindert ons dikwijls om ons onmiddellijk weer tot U te richten, we vragen U daarvoor vergiffenis.

 

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed