2e advent voor een RVT

2e Advent 2016 RVT

We zijn in de Advent, tijd van verwachten. Letterlijk betekent Advent: wat komt....we kijken uit naar wat komen zal, en dan bedoelen we Kerst, naar het kind Jezus.

Met Kerst 2016 wordt Jezus niet opnieuw geboren, dat weten we allemaal. Kerst is niet de letterlijke hergeboorte van het kind Jezus, maar wel dat Jezus opnieuw geboren mag worden in de harten van mensen, dat hij mensen opnieuw mag aanspreken, beroeren, iets aan mensen mag te zeggen hebben. Jezus, die uitgaat van de Vader, wil mensen opnieuw op rechte paden, op goede wegen zetten. Hij en God de Vader wil dat er in deze wereld vrede is, geen oorlog, geen wraak,  geen haat, geen armoede, geen onderdrukking van bepaalde mensen, maar leven, écht leven, goed leven voor alle mensen. Misschien is Kerst daartoe wel een uitgelezen periode om daar iets aan te doen. Overal in de stad en straks ook in dit huis is er Kerstsfeer: lichtjes, kaarsjes, kerstbollen, versierde winkels, innige kerstmuziek. Ik heb daar niets op tegen, in tegendeel, ik hoop dat dit mensen in een bepaalde stemming brengt, hun gemoed aanspreekt, en zij vertederen, m.a.w. ervaren dat het in de wereld ook anders kan: vriendelijk zijn voor mekaar, mekaar een goede dag wensen, mensen opvrolijken, mekaar even helpen, mekaar het beste toewensen. Het is maar het begin  van wat God van mensen zou graag zou willen.  Hopelijk helpt die kerstsfeer om ook dieper te gaan, eens dieper te kijken: wat is het leven, wat is de zin van het leven, wat is onze echte  houvast in dit leven en dat ze zo de wereld anders gaan zien en beleven, dat ze milder worden tegenover mensen, tegenover mensen in moeilijke situaties, dat ze het t onrecht, het kwaad in de wereld ook zien. Moge die kerstsfeer daartoe helpen.

Jezus die opnieuw geboren wil worden in ons hart. Dat gaat , ook voor ons gelovigen, niet vanzelf. Daarom deze adventstijd, een voorbereidingstijd. Wij noemen het uitkijken naar, v e r w a c h t e n. Verwachten is iets heel anders dan wachten, dat is passief. We zitten erbij en wachten maar op wat komt. Verwachten is iets heel anders. Wellicht het best te vergelijken met ‘een kind verwachten’. Dan ben je niet passief, dan zit je niet stil te wachten, maar je neemt allerlei voorbereidingen op de komst van het kind, je bent eigenlijk druk in de weer. Ook wij kunnen ons op Kerst voorbereiden. In de parochies  hebben ze dat goed verstaan. Zoals ieder jaar doen ze iets opdat het leven voor mensen beter zou worden. Daarom is er ieder jaar Welzijnszorg, een actie waarbij geld wordt ingezameld voor de mensen die bij ons onder de armoedegrens leven, waarbij door acties druk wordt uitgeoefend op de regering om die mensen meer te helpen. Ik weet dat men daarvoor bij jullie in jullie situatie geen beroep meer kan doen. Maar ik wou het toch even vermelden zodat je weet dat er in de wereld toch wel goede dingen gebeuren, maar ook jullie kunnen zich op kerst voorbereiden: een beetje meer als anders proberen vriendelijk te zijn voor mekaar, mekaar wat meer aanspreken, naar mekaars verhaal, mekaars zorgen willen luisteren, mekaar helpen waar je kan: dat is die liefdevollenen barmhartige God in je hart écht toelaten.

Kerst is een tijd om wat meer bezig te zijn met wat God met deze wereld en met de mensenl: een rechtvaardige wereld waarin het goed is voor mensen om te leven, ongeacht hun afkomst of leeftijd. Vandaar het visioen van Jesaja: een wereld zo teder dat het........

In het evangelie van vandaag  roept Johannes de Doper op om mee te werken aan dat visioen van Jesaja, om mee te werken aan die wereld die God voor de mens droomt. Daarom waarschuwt hij de mensen die andere wegen gaan. O.a. de Sadduceeën en sommige Farizeeën. We zouden die mensen naar vandaag kunnen vertalen als mensen die strikt de regeltjes van de kerk naleven, maar waarbij de mensen die rondom hen leven hen gewoon koud laten, ze kennen geen liefde voor concrete mensen. Zij zeggen wij hebben Abraham als Vader, dus alles komt met ons wel goed. Zo’n beetje als mensen die zeggen ik ben gedoopt en ik ben Christen, maar voor de rest heb ik met God weinig te maken. Niet het gedoopt zijn, niet het kerkelijk gehuwd zijn is de kern, maar hoe je met mensen om gaat, hoe je in Gods naam probeert aandacht te hebben voor anderen, hoe je probeert andere mensen nabij te zijn.

Laat ons hopen dat deze adventstijd ons dichter bij God brengt, dat het kind in ons hart opnieuw geboren mag worden, ons kracht mag geven en wij beter verstaan wat God van ons verlangt. Moge de kerstsfeer bij ons en overal in de straten ,mensen die niet geloven of die zich weinig met Gods plan inlaten, geraakt worden en zich keren naar waar het in het leven voor God echt om te doen is.